Vilka är vi?
Victory Mission är en kristen frikyrka belägen i Billdal (söder om Göteborg).
I vår församling ska alla känna sig hemma- "We are family"


Vad tror vi?
Vi tror att Bibeln är Guds ord.
Vi tror på treenigheten- Fadern, Sonen och den Helige Ande.
Vi tror på en evig och oföränderlig Gud som har skapat allt som finns.
Vi tror att Jesus- som Gud och människa, dog för våra synder i vårt ställe och sedan uppstod från de  döda. Genom den kärlekshandlingen gjorde han det möjligt för oss att få försoning med Gud. 
Vi tror att den Helige Ande blev sänd till oss på pingstdagen för att vara vår hjälpare,
 ge inspiration, kraft och vägledning.
Vi tror på dopet i den Helige Ande-tungotalet.