För kvinnor

Välkommen till vår kvinnobön varannan torsdag (jämna veckor) kl 19 i kyrkan.