Bön

Församlingen har bön i kyrkan varje onsdag kl 19.30.
Vi ber för vårt land, vår stad, regering o rikstad.
Vi ber också för personliga böneämnen.  
Välkommen!