Bön

Välkommen till vår bön i kyrkan varje onsdag kl 19.00
Vi ber för vårt land, vår stad, regering o rikstad.
Vi ber också för personliga böneämnen.