Bön

Vi har bön i kyrkan varje onsdag kl 19.00
Vi ber för vårt land, vår stad, regering o riksdag.
Vi ber också för personliga böneämnen.  
       

Hjärtligt välkommen!