Bön

Vi har bön i kyrkan varje onsdag kl 19.00
Vi ber för vårt land, vår stad, regering o riksdag.
Vi ber också för personliga böneämnen.  
       

I tillägg till onsdagsbönen så har vi också
Kvinnobön varannan torsdag kl 19.00 i kyrkan
(23 sep  7 okt  4 nov  18 nov  2 dec  16 dec) 

Hjärtligt välkommen!