Bön

Vi har bön i kyrkan varje onsdag kl 19.00
Vi ber för vårt land, vår stad, regering o riksdag.
Vi ber också för personliga böneämnen.  
       

I tillägg till onsdagsbönen så har vi också
kvinnobön varannan torsdag (jämna veckor) kl 19.00 i kyrkan

Hjärtligt välkommen!